fbpx

Over ha&ie

Ontstaan en historie van ha&ie

De ondernemingsvereniging ha&ie is opgericht op 21 januari 1920 om de belangen te behartigen van de Handelaren en Industriëlen in Drachten. Sinds haar oprichting heeft ha&ie een belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van Drachten. In belangrijke mate heeft de ondernemersgeest van ha&ie bijgedragen tot de ontwikkeling van Drachten als vestigingsplaats voor bedrijven en een ‘koopcentrum’ voor Noord-Nederland. De Industrie-Commissie van ha&ie, heeft vele bedrijven naar Drachten weten te halen, waaronder Philips in 1950. Met de komst van dit bedrijf is de ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. Tussen de handelaren en industriëlen ontstonden echter tegengestelde belangen, waardoor in 1952 de industriëlen besloten een nieuwe Vereniging Voor Fabrikanten op te richten, de VVF. De handelaren van ha&ie hebben de naam niet gewijzigd, gezien de lange historie van ha&ie.

Ha&ie heeft in de jaren zeventig het ‘droog winkelen’ geïntroduceerd. Bij de grote herinrichting van het centrum werden luifels aangebracht in het gehele Promenadegebied. Destijds werd dit als zeer vooruitstrevend gezien en was dit een voorbeeld voor tal van andere winkelcentra in Nederland. Inmiddels is het achterhaald en zijn bijna alle luifels weer verdwenen. Ook vandaag de dag is ha&ie met de gemeente in gesprek om ‘de nieuwe winkelstraat’ vorm te geven. In 2022 heeft de Gemeenteraad van Smallingerland unaniem ingestemd met de nieuwe centrumvisie. De komende jaren gaat de gemeente de centrumvisie samen met centrumondernemers (waaronder ha&ie en de centrummanager), vastgoedeigenaren en inwoners verder vorm gegeven.

Vanaf het begin van het bestaan van ha&ie zijn er veel activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de 1-2-3 feesten, Peije Dei, kunst- en boekenmarkt etc. Ondanks de Corona pandemie is het gelukt om een aantal activiteiten afgelopen twee jaar doorgang te laten vinden, waaronder het succesvolle reuzenrad en de Spaar- en winactie. In het verleden werden er auto’s gewonnen, nu was er een hoofdprijs van €10.000,- en twee elektrische fietsen. Op dit moment wordt er een nieuw evenementenplan opgesteld voor 2023 en verder. Er liggen een aantal mooie activiteiten in het verschiet, zodat Drachten weer prominent op de kaart komt te staan.

Doelstelling ha&ie

Het doel van de ondernemersvereniging ha&ie is het behartigen van de belangen van haar leden binnen het midden-en kleinbedrijf in Drachten in de meest ruime zin. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • Het scheppen van een zo goed mogelijk ondernemersklimaat in Drachten waarbij de belangen van de ondernemer direct en die van de consument indirect centraal staan.
  • Het organiseren en steunen van acties die, hetzij direct dan wel indirect, de aandacht vestigen op de middenstand van Drachten
  • Het houden van vergaderingen en voorlichtingsavonden voor haar leden.
  • Collectieve belangenbehartiging richting diverse overheidsinstanties.
  • Het fungeren binnen diverse overlegstructurenh

delen