fbpx
Drachten in Stijl

Voor wie is Ha&Ie bedoeld

Elk natuurlijk persoon (eigenaar of bedrijfsleider) met een gevestigd klein- of middelgroot bedrijf in Drachten is welkom bij ha&ie. In bijzondere gevallen kan op voorstel van het bestuur en met goedkeuring van de leden hiervan worden afgeweken.

 

Voordelen lidmaatschap

Eén van de doelen van ha&ie is Drachten positief op de kaart zetten. Hierdoor komen er meer consumenten naar Drachten en hebben onze leden daar profijt van. Dit doen we op verschillende manieren:

  • Website Gastvrij Drachten
  • Organiseren van verschillende evenementen, waardoor de levendigheid in Drachten wordt vergroot
  • Behartigen van de belangen van ondernemers bij de gemeente
  • In gesprek met de gemeente over de toekomst van het centrum
 

Daarnaast heeft ha&ie nog een belangrijk voordeel voor haar leden:

  • Informatiebron; bijna wekelijks ontvang je een nieuwsbrief met informatie over actualiteiten, evenementen en andere belangrijke informatie
  • Netwerkclub

 

Als vereniging sta je sterker, dan als individu. Als lid heb je inspraak en dus invloed op bijvoorbeeld de gesprekken met de gemeente. Met jullie steun kunnen we dit blijven doen. We vragen hiervoor een kleine bijdrage van € 95,- per jaar (ex. BTW).

delen